logo

Carlotta - the museum database

1018-2015 :: skåp

Object description
Brunt plåtskåp med två blåmålade dörrar. Översta skåpet är numrerat 311 och det nedersta 312. Skåpet är skavt coh lite buckligt. På övresta skåpsluckan fins klistermärket och tejprester. Här finns också klotter ch bland annat texten: "Här bor Jag". På skåpets insida står bland annat: "2015-04-10 Kent Magnus Segerhjelm Den Store, Magnus är ett stort namn och Huvudet skall bäras Högt, Vill ha en ny start..."
Sakord
skåp
Inventarienummer
1018-2015
Arkivreferens
Dokumentation Hemlös i Helsingborg
OCM
733; 736; 741; 352
Klassifikation:NM
skåp
Klassifikation HeM
Hemlös i Helsingborg; samtidsdokumentation
Gruppering
Kultur
Signering, påskrift, stämpling
"Här bor Jag", "KMS" [utsida]; "2015-04-10 Kent Magnus Segerhjelm Den Store, Magnus är ett stort namn och Huvudet skall bäras Högt, Vill ha en ny start..." [insidan]
Materialkategori
metall
Material
plåt
Höjd
170 cm
Bredd
40 cm
Djup
44,5 cm
Beskrivning
Brunt plåtskåp med två blåmålade dörrar. Översta skåpet är numrerat 311 och det nedersta 312. Skåpet är skavt coh lite buckligt. På övresta skåpsluckan fins klistermärket och tejprester. Här finns också klotter ch bland annat texten: "Här bor Jag". På skåpets insida står bland annat: "2015-04-10 Kent Magnus Segerhjelm Den Store, Magnus är ett stort namn och Huvudet skall bäras Högt, Vill ha en ny start..."
Historik
Den 20 april stängde Hemlösas hus sin nattverksamhet. I Helsingborgs Dagblad 20 mars 2015 fanns en artikel om detta där man bland annat berättade om Magnus Segerhielm, boende på Hemlösas hus. På bilden av Magnus fanns även detta skåp. Då museet var i kontakt med Hemlösas hus föreståndare Carina Tegner bad vi att få skåpet till museets samling. I samband med gåvan träffade vi Magnus och gjorde intervju och tog bilder.Skåpte har stått i det sista och största sovrummet i sovmodulen. Här sov ca. 12 personer.
Litteraturhänvisning
Helsingborgs Dagblad 2015-30-03; Creating the City – Identity, Memory and Participation edited by Pål Brunnström & Ragnhild Carlsson, Malmö Universitet Bland artiklarna finns “Hemlös I Helsingborg” av Birgitta Witting,
Företagsnamn - Användning
Hemlösas hus, Frihamnen i Helsingborg
Historik

Hemlösas Hus - Frihamnen i Helsingborg är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Föreningens ändamål är att arbeta för att förhindra hemlöshet i Helsingborg och för att ge de hemlösa en bättre livskvalitet.

En av föreningens uppgifter är att förvalta och driva lokaler för de hemlösa, för närvarande belägna i De Hemlösas Hus på Västra Sandgatan 15.

"Föreningen skall verka för att de hemlösa successivt får ett allt större inflytande i föreningen. Vidare skall föreningen samverka med organisationer och myndigheter som arbetar med hemlöshetsfrågan." (citat från Frihamnens stadgar).

Föreningen är öppen för alla, såväl fysiska som juridiska personer, som är intresserade av hemlöshetsfrågans lösning.

Frihamnens bakgrund.

Ideella föreningen Frihamnen i Helsingborg är politiskt och religiöst obunden. Hemlösas Hus startades år 2000 som ett lokalt samverkansprojekt, och var statligt finansierat av Projekt Hemlösa. Föreningen bildades något år senare och övertog driften av Hemlösas Hus år 2001, då den statliga finansieringen avslutades. Föreningen Frihamnen drivs med ett årligt kommunalt bidrag i botten. I övrigt finansieras verksamheten i Hemlösas Hus med hjälp av bidrag från företag, organisationer och privatpersoner. – Vi har sedan våren 2005 ett 90.000-pg-nummer.

I föreningens styrelse finns personer både från kommunens socialförvaltning och landstingets beroendesjukvård. Vidare också representanter från RIA / Hela människan. Dessutom representanter från Husets gäster. Likaså är en anställd, tillika fd missbrukare, med i styrelsen

Källa: http://www.hemlosashus.se/

Stadsdel - Fyndort
Gåsebäck
Tidpunkt - Förvärv till museet
2015-04-21
Förvärvsomständigheter - Till museet
gåva
Företagsnamn - Förvärvat från
Hemlösas hus, Frihamnen i Helsingborg
Historik

Hemlösas Hus - Frihamnen i Helsingborg är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Föreningens ändamål är att arbeta för att förhindra hemlöshet i Helsingborg och för att ge de hemlösa en bättre livskvalitet.

En av föreningens uppgifter är att förvalta och driva lokaler för de hemlösa, för närvarande belägna i De Hemlösas Hus på Västra Sandgatan 15.

"Föreningen skall verka för att de hemlösa successivt får ett allt större inflytande i föreningen. Vidare skall föreningen samverka med organisationer och myndigheter som arbetar med hemlöshetsfrågan." (citat från Frihamnens stadgar).

Föreningen är öppen för alla, såväl fysiska som juridiska personer, som är intresserade av hemlöshetsfrågans lösning.

Frihamnens bakgrund.

Ideella föreningen Frihamnen i Helsingborg är politiskt och religiöst obunden. Hemlösas Hus startades år 2000 som ett lokalt samverkansprojekt, och var statligt finansierat av Projekt Hemlösa. Föreningen bildades något år senare och övertog driften av Hemlösas Hus år 2001, då den statliga finansieringen avslutades. Föreningen Frihamnen drivs med ett årligt kommunalt bidrag i botten. I övrigt finansieras verksamheten i Hemlösas Hus med hjälp av bidrag från företag, organisationer och privatpersoner. – Vi har sedan våren 2005 ett 90.000-pg-nummer.

I föreningens styrelse finns personer både från kommunens socialförvaltning och landstingets beroendesjukvård. Vidare också representanter från RIA / Hela människan. Dessutom representanter från Husets gäster. Likaså är en anställd, tillika fd missbrukare, med i styrelsen

Källa: http://www.hemlosashus.se/

Utställning
Sorry att jag finns, om hemlöshet i Helsingobrg, Dunkers kulturhus 27/9-2016 - 8/1 2017; Personligt (nyförvärv) 2015-2020, DKH 3.9-25.10-2020
Månad - Månadens föremål
2021-07

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.