logo

Carlotta - the museum database

Bildupphovsrätt i Sverige

Visat namn
Bildupphovsrätt i Sverige
Företagsnamn
Bildupphovsrätt i Sverige [BUS har bytt namn till Bildupphovsrätt 2015]
Tidpunkt - Verksamhetsstart
2015-
Historik
Bildupphovsrätt i Sverige är en ekonomisk förening. Föreningen tillvaratar gemensamma upphovsrättsliga intressen för bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Föreningen skapar avtal och fördelar ersättning till dem vars verk har utnyttjats; Helsingborg kommun har avtal med Bildupphovsrätt. Avtal Kommun - Samling. Diarie nr 79/15 [2015]
Källuppgifter
www.bildupphovsratt.se
Land
Sverige
Ort
Stockholm
Adress

<0x0a>Hornsgatan 103,

117 28 Stockholm