logo

Carlotta - the museum database

Exempel på enkla sökningar

Fotografier från Stattena:
Om du vill söka efter fotografier från Stattena fyller du i "fotografi" i fältet för benämning och "Stattena" i fältet för plats.
Klicka här för att se sökformuläret
Klicka här för att utföra sökningen

Krukor från Raus Stenkärlsfabrik:
Om du vill söka efter krukor från Raus Stenkärlsfabrik fyller du i "kruka" i fältet för benämning och "Raus" i fältet för person.
Klicka här för att se sökformuläret
Klicka här för att utföra sökningen