logo

Carlotta - the museum database

Tips och hjälp vid sökning

Det finns tre olika sätt att söka efter information, "Fri sökning", "Enkel sökning" och "Avancerad sökning". Har du inte använt WebCarlotta tidigare rekommenderas du att börja med "Fri sökning" som är enklast att använda.

Fri sökning
Fri sökning är sökrutan uppe till höger på startsidan. Här söker WebCarlotta i databasens alla register och i alla fält. Du kan skriva in ett land, ett material, en sak eller ett inventarienummer. Vid Fri sökning söker du endast det ord som står först i alla fält. Vill du söka efter en fras måste du omge den med citationstecken, t.ex. "Trapp, Gisela". Vill du söka all information i fältet måste du använda Avancerad sökning.

Om du exempelvis vill ha tag på föremål och information med koppling till handskmakare så skriver du helt enkelt "handskmakare". Om du vill öka antalet träffar skriv bara in ”handsk” så att du även fångar upp handske och andra föremål med koppling till handskmakeri.

Att tänka på
Bocka i rutan "Endast föremål med bild" om du endast vill ha träff på poster som har en bild.

Om du söker på en person måste du söka på "Efternamn, Förnamn", t.ex. "Trapp, Oscar". Söker du på "Oscar Trapp" får du ingen träff eftersom alla namn i Carlotta är registrerade som "Efternamn, Förnamn".

Enkel sökning
Fördelen med enkel sökning är att du kan kombinera t.ex. föremål med plats, dvs. "stol" och "Helsingborg".

Enkel sökning är samtidigt en begränsad sökning, dvs sökningen görs endast i vissa fält ("dataelement"). Du bör därför använda denna när du verkligen vet i vilka fält du vill söka i. Vill du söka i alla fält ska du istället använda "Fri sökning".

Att tänka på
Om du vill göra så kallade "wild card"-sökningar ska du använda "*"-tecknet t.ex. *tång och du får träffar både på locktång och chokladtång. Är du osäker på ett specifikt tecken i ett ord/namn, t.ex. Oscar eller Oskar, kan du ersätta det okända tecknet med ?, alltså i detta fall "Os?ar".

Avancerad sökning
Avancerad sökning är i första hand till för vana Carlottaanvändare. En förutsättning för att kunna använda sökningen effektivt är att du känner till dataelementen och deras struktur.

Fördelen med Avancerad sökning är att det finns stora möjligheter att kombinera olika sökparametrar och du kan specificera i vilket register du vill söka.

I översta rullistan är registret för ”Alla” förvalt vilket innebär att du söker i alla register. Här kan du ändra till något annat register t.ex. ”Föremål”. Då görs sökningen endast på föremål och inte foto.

Du kan också göra sökningar via dataelementkatalogen. Här kan du göra med specifika sökningar, men det underlättar om du har stor vana av att söka i Carlotta.

Hör gärna av dig till kulturmagasinet@helsingborg.se om du behöver hjälp med sökning i Carlotta.